Continues towards the boundary

Epistle of Paul The Apostle

News

view:  full / summary

Pag ibig

Posted by Dondon Baas on December 26, 2015 at 9:10 PM Comments comments (1)

December 27 2015

 

Ang pag ibig ay matiyaga at mabait

Pag ibig

Kahit na may matibay akong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok kung wala akong pag ibig wala akong halaga.

Kahit ipamigay ko ang lahat kong tinatangkilik upang mapakain ang mga mahihirap kahit ibigay ko ang aking katawan upang sunugin kung wala akong pag ibig wala akong mapapakinabang.

 

    Merry x mass

                  &  2015

                 happy new year

Love

Posted by Dondon Baas on December 23, 2015 at 4:45 AM Comments comments (0)

love

 

Dec.23 2015

1 corinthians 13

 

 

4.love suffers long and is kind,does not parade itself, is not puffed up.

 

5.Does not behave rudely,does not seek its own,is not provoked,thinks no evil.

 

6.Does not rejoice in iniquity,but rejoices in the truth.

Ang pagpapatuloy patungo sa nilalayon

Posted by Dondon Baas on December 21, 2015 at 12:45 AM Comments comments (0)

 

Continues towards the boundary

9 mins ·

Mga taga-filipos 3

14.Pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas na pagkatawag sa akin ng diyos na na kay kristo jesus.

Ang pagpapatuloy patungo sa nilalayon

Posted by Dondon Baas on December 16, 2015 at 9:25 PM Comments comments (0)

Continues towards the boundary

Posting as Continues towards the boundary

Say something about this...

                                           Ang pagpapatuloy patungo sa nilalayon 

 

Continues towards the boundary

December 14 at 10:29am ·

Mga taga-filipos 3

 

13.Mga kapatid,hindi ko ibinibilang na naangkin ko na ngunit isang bagay ang ginagawa ko.Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapan maabot ang mga bagay na nasa harap ko.

 

 

Mga apostol ni cristo

Posted by Dondon Baas on December 3, 2015 at 3:20 AM Comments comments (2)

1 mga taga- corinto 4


1.Sa ganitong paraan ay kilalanin kami ng mga tao bilang lingkod ni kristo at katiwala ng mga hiwaga ng diyos.

2.Gayundin naman, ang mga katiwala ay kinakailangan maging matapat.

3.Para sa akin,isang maliit na bagay na akoy siyasatin ninyo o kaya ng sinumang tao.Subalit maging ako ay hindi ko sinisiyasat ang aking sarili.

4.Sapagkat wala akong alam na laban patungkol sa aking sarili subalit hindi ito nangangahulugan na ako ay matuwid.Ngunit siya na sumisiyasat sa akin ay ang panginoon.   

The body that will be raised

Posted by Dondon Baas on October 30, 2012 at 9:05 PM Comments comments (1)

1 corinthians 15:42-44


42.It is the same with people who are raised from the dead.The body will turn back to dust when it is put in a grave.When the body is raised from the grave,it will never die.

43.It has no greatness when it is put in a grave,but it is raised with shining-greatness.It is weak when it is put in a grave,but it is raised with power.

44.It is a human body when it dies,but it is a god-like body when it is raised from the dead.There are human bodies and there are god-like bodies.

Resurrection of the dead

Posted by Dondon Baas on October 21, 2012 at 1:20 AM Comments comments (0)

1 corinthians 15:20-23


20.But in fact,Christ has been raised from the dead.He`s the first crop of the harvest of those who have died.

21.Since death came through a human being,the resurrection of the dead came through one too.

22.In the same way that everyone dies in adam,So also everyone will be given life in christ.

23.Each event will happen in the right order:Christ,the first crop of the harvest,then those who belong to christ at his coming.

He is risen from dead

Posted by Dondon Baas on May 24, 2012 at 10:00 PM Comments comments (1)

1 corinthians 15


3.First of all,I taught you what I had recieved.Its was this:Christ died for our sins as the holy writings said he would.

4.Christ was buried.He was raised from the dead three days later as the holy writings said he would.

5.Christ was seen by peter,After that,the twelve followers saw him.

6.After that,more than 500 of his followers saw him at one time.Most of them are still here,but some have died.

7.After that,James saw christ.Then all  the missionaries saw him.

8.Last of all,Christ showed himself to me as if I had been born to late.

Continues towards the boundary

Posted by Dondon Baas on February 17, 2012 at 12:50 AM Comments comments (4)

Philippians chapter 3

12.I don`t mean to say that i have already achieved these things or that have already reached perfection.


13.No,dear brothers and sisters,i have not achieved it ,but i focus of these one thing forgetting the past and looking forward to what lies ahead.


14.I press on to reach the end of the race and recieve the heavenly prize for which god,through christ jesus is calling us.

                       

Love

Posted by Dondon Baas on February 8, 2012 at 1:10 AM Comments comments (1)

1corinthians 13

4.Love suffers long and is kind,does not envy, does not parade itself, is not puffed up.

5.Does not behave rudely,does not seek its own,is not provoked,thinks no evil.

6.Does not rejoice in iniquity,but rejoices in the truth.             

Rss_feed